ملت عشق

انتشارات ققنوس منتشر کرد: کتاب ملت عشق ، خیلی وقت پیش بود. به دلم افتاد رمانی بنویسم. ملت عشق. جرئت نکردم بنویسمش. زبانم لال شد، نوک قلمم کور. کفش آهنی پایم کردم. دنیا را گشتم. آدم‌هایی شناختم، قصه‌هایی جمع کردم. چندین بهار از آن زمان گذشته. کفش‌های آهنی سوراخ شده؛ من اما هنوز خامم، هنوز هم در عشق همچو کودکان ناشی…

روح گریان من

حذف عادت های بد

خرید کتاب

رابوک

کتاب


/ 0 نظر / 8 بازدید