قدرت فروش مثبت

کتاب قدرت فروش مثبت

کتاب قدرت فروش مثبت اثر استیفن شیفمن ، کتاب “قدرت فروش مثبت”، افزون بر کاربردی بودن و تکنیکی بودن، با دیدگاه، باور، و نگرشی کاملاً متفاوت به سراغ “فروش” رفته است. آیا می‌دانید این دیدگاه، باور، و نگرش چیست؟

 

انتشارات بازاریابی منتشر کرد:

 

پیشگفتار

شیفمن، مؤلف این کتاب، برای اهالی بازاریابی ایران بویژه حرفه‌ای‌ها شناخته شده است. به نظرم نخستین کتابی که از او در ایران ترجمه و توزیع شد، “فنون بازاریابی تلفنی” بود؛ کتابی کاربردی و تکنیکی که اهالی بازار را مجذوب خود کرد.

بعدها بتدریج کتابهای دیگری از شیفمن در ایران چاپ و منتشر شد که نام او را پرآوازه کرد نظیر 25 روش خطرناک در فروشندگی، 25 عادتی که منجر به فروش بیشتر می‌شود، 101 استراتژی برای فروش موفق، و… کتابهایی که عمدتاً کاربردی و تکنیکی هستند.

اما کتاب “قدرت فروش مثبت”؛ یعنی همین کتابی که در دست دارید، افزون بر کاربردی بودن و تکنیکی بودن، با دیدگاه، باور، و نگرشی کاملاً متفاوت به سراغ “فروش” رفته است. آیا می‌دانید این دیدگاه، باور، و نگرش چیست؟

 

برنده – برنده هدف مقدس فروش است

“قدرت فروش مثبت” از نگاه مؤلف آن، یادگیری یک فن خاص و یا ایجاد واکنش نسبت به یک چالش خاص نیست، فروش یک فلسفه و یک نگرش است. به گفته‌ی شیفمن، فروش، باوری است که شما به مشتری پیشنهاد و معرفی می‌کنید و این اعتقاد برای مشتری اهمیت دارد.

 

شیفمن با یک عبارت ناب، خودش را از مجموعه‌ی فروشندگان حرفه‌ای متمایز می‌کند که باور راسخ دارند با یادگیری و اجرای تکنیکها و تاکتیکهای فروش، می‌توان به “فروش” دست یافت. عبارت ناب و باور شیفمن چنین است: برنده – برنده هدف مقدس فروش است.

 

واژگان “هدف مقدس فروش” زاویه‌ی دید و پهنای فکری فروشنده را تغییر خواهد داد. شما به‌عنوان فروشنده درمی‌یابید “حقه‌های فروش”، تکنیکها و تاکتیکهای فروش، نمی‌تواند نتیجه‌ی برنده – برنده را به بار آورد. پس باید دیدگاه خود را به‌سرعت تغییر دهید؛ به‌گونه‌ای‌که حقیقتاً شما و مشتری، برنده – برنده شوید.


قدرت فروش مثبت

خرید کتاب

رابوک

کتاب/ 0 نظر / 10 بازدید